(English) Philosophy, Science, Reality & Practicality of Kriya Kundalini Yoga | Yogi BuddhaDeva

(English) Philosophy, Science, Reality & Practicality of Kriya Kundalini Yoga | Yogi BuddhaDeva Yogi BuddhaDeva talks about the upcoming course that explains the Philosophy, Science, Reality & Practicality of Kriya Kundalini Yoga. #kundaliniyogateacher #yogateachertraining #yogibuddhadeva Continue reading (English) Philosophy, Science, Reality & Practicality of Kriya Kundalini Yoga | Yogi BuddhaDeva