Poem In Hindi | Hindi Poem | Motivational Poem In Hindi | Yoga Song | Indian Yoga | Kundalini |

Poem In Hindi | Hindi Poem | Motivational Poem In Hindi | Yoga Song | Indian Yoga | Kundalini | HINDI Yoga Yoga sab karat phire sab par yoga na jane koi, jo tu jaane yoga to pagle dhukh kahe ko hoi, Yam – niyam janat nahi seedhe dhyan lagavan jayen, Tan to seedha hot na inka ye sab man ko saadhe jayen, Dekho Duniyan … Continue reading Poem In Hindi | Hindi Poem | Motivational Poem In Hindi | Yoga Song | Indian Yoga | Kundalini |